Матраци ТЕД и мисия зелени инициативи

  1. Матраци ТЕД и инициативата за опазване на околната среда
  2. Матраци ТЕД и подробен одит на въглеродните емисии
  3. Инвестицията на матраци ТЕД във фотоволтаична система
    1. Зелената фабрика на матраци ТЕД
    2. С какво още допринасят матраци ТЕД за опазване на околната среда?

Матраци ТЕД и инициативата за опазване на околната среда


В съвременния свят на индустрията, проблемите свързани със замърсяването на околната среда стават все по-належащи и настоятелни. Годишно, огромни количества индустриални суровини се нареждат в категорията на отпадъците. Този непрекъснат поток от промишлени отпадъци не само влошава проблемите свързани със замърсяването на околната среда, но също така предизвиква съществени икономически загуби. Като водеща фирма на българския пазар, ТЕД БЕД несъмнено осъзнава своята голяма отговорност в този контекст и работи усилено, за да намали своята следа върху природата.


Матраци ТЕД вярват, че бъдещето изисква устойчив подход, и затова прилагат редица конкретни стъпки, за да постигнат целта. Тяхната мисия е да превърнат тези индустриални отпадъци в ресурси и да подкрепят зелените инициативи, които са ключ към кръгова икономика.


Матраци ТЕД и подробен одит на въглеродните емисии


Първият одит за измерване на въглеродния отпечатък е проведен успешно, съвместно с експертите от Wind of Change и с активното участие на всички отдели от ТЕД БЕД. Процесът включва измерване и анализ на въглеродните емисии, които генерират във всеки етап от производствения процес. Внимателно следване на пътя на всеки материал, започвайки от момента на доставка, продължавайки през производствената лента, последван от логистичния маршрут чрез дистрибутори, следвайки пътя на продукта през клиентите, физическите магазини и онлайн пазаруването с куриерски услуги, всичко до момента на доставката на крайния продукт до вратата на клиента.

Матраци ТЕД - одит за въглеродните емисииМетодът, който е използван за тази цел, се нарича Carbon Balance - инструмент с над 20-годишен традиционен опит, предназначен за анализ и измерване на емисиите на парникови газове на физически лица, фабрики, компании и институции. Този метод позволява да се изчислят както преките, така и непреките емисии на парникови газове. Данните са в пълно съответствие със стандартите за изчисляване и докладване на емисиите на парникови газове на организациите, както са определени в EN ISO 14069, протокола за парникови газове GHG и глобалната платформа CDP, която разполага с най-голямата база данни за околната среда в света.


След завършената оценка, е изготвен подробен доклад, който включва конкретни насоки и предложения за бъдещи стъпки. Тези стъпки включват по-добро управление на ресурси и процеси, като използването на соларна инсталация, въвеждането на служебни автобуси и електрически превозни средства, насърчаване на използването на велосипеди и електрически мотокари, намаляване на използването на самолети, рециклиране на суровини и материали, включване на по-екологични ястия в менюто на фирмения ресторант и много други инициативи.

Инвестицията на матраци ТЕД във фотоволтаична система


През 2022 година, ТЕД БЕД ЕАД направиха значителна инвестиция във фотоволтаична система с капацитет от 2,6 MWh. В резултат, само през първите седем месеца от функционирането й, компанията успява да реализира спестяване на над 1300 тона CO2. А по отчета за цялата година са впечатляващите резултати - общо 2500 тона CO2 спестени. Тези числа също така указват тенденция, която подсказва, че в близкото бъдеще фабриката ще бъде в състояние да се снабди с изцяло възобновяема енергия, със потенциал за допълнително удвояване на тези показатели в рамките на няколко години.


Зелената фабрика на матраци ТЕД


Матраци ТЕД си поставят амбициозни цели и усърдно работят, за да ги постигнат. Ето защо с увереност могат да обявят, че тяхните амбиции са насочени към превръщането на зелена фабрика, която да спазва всички екологични изисквания, чрез реализирането на следните инициативи:

Зелената фабрика на матраци ТЕД

• Създаване на голяма открита зона за отдих.

• Разработване на компактна зона за кратки почивки.

• Подновяване на околността зад фабриката с насаждане на дървета.

• Превръщане на всички офиси в сградата в зелени пространства чрез озеленяване.


В сътрудничество с водещ производител на индустриални машини, матраци ТЕД успяват да разработят уникална инсталация, която е в състояние да трансформира технологични отпадъчни материали във влакна, с възможност за използване повторно в техния производствен процес. Този иновативен подход се прилага към най-използваните материали в продуктите, в това число и дунапрен, текстил и вата. Благодарение на патентованата инсталация за рязане и разпухване на меки материали, те успяват да получат идеалния пълнеж за тяхните изделия.

Резултатите от тази иновативна практика се изразяват в следните количества оползотворени отпадъци чрез процеса на шредиране само за седем години:

• Преобразувани 1350 тона влакна

• Рециклирани 1250 тона пяна

• Съкратени с 2000 тона отпадъци

Този напредъчен подход не само помага за опазването на околната среда, но и допринася към по-устойчивия характер на производство и продуктите, които предлагат на клиентите си.

Матраци ТЕД - без вредни лепила в матраците

С какво още допринасят матраци ТЕД за опазване на околната среда?


Постоянно се стремят да използват възможно най-много рециклируеми и естествени материали в производствения си процес.

• Остатъчният дървен материал внимателно се сортира и подлага на преработка, като се гарантира неговото устойчиво използване.

• Ненужният дървесен компонент се предава на специализирана фирма, която произвежда екобрикети и други компоненти за домакинствата.

• Инвестират в съвременни машини с повишен производствен капацитет, ниска консумация на електроенергия и удължен период между необходимите профилактики.

• В зоната на фабрика за матраци ТЕД са разположени специализирани контейнери за разделно събиране на отпадъци, които се извозват с помощта на специализирани машини.

• Настойчиво използват лепила на водна основа и термостапящи (безацетонови) лепила в производство си, които са безвредни за околната среда и здравето на хората.

• Допълнително интелигентно решение се съдържа във вертикално интегрираната им производствена структура, която минимизира транспортните емисии за множество от производствените материали. Компресираната опаковка на матраците също спомага за намаляване на техните екологични следи.