На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 81,28 лв. 243,85 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца , ПРОМОЦИЯ-без лихва 57,86 лв. 231,42 лв. 0% 0%
6 месеца 42,23 лв. 253,36 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 29,25 лв. 263,29 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 22,78 лв. 273,35 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 18,90 лв. 283,49 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 16,35 лв. 294,32 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 13,16 лв. 315,84 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 11,30 лв. 339,03 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 10,06 лв. 362,22 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 9,21 лв. 386,93 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 8,59 лв. 412,48 лв. 31,92% 37,01%