На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 66,72 лв. 200,17 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца , ПРОМОЦИЯ-без лихва 47,49 лв. 189,97 лв. 0% 0%
6 месеца 34,66 лв. 207,98 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 24,01 лв. 216,13 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 18,70 лв. 224,39 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 15,51 лв. 232,71 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 13,42 лв. 241,60 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 10,80 лв. 259,27 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 9,28 лв. 278,31 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 8,26 лв. 297,34 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 7,56 лв. 317,63 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 7,05 лв. 338,60 лв. 31,92% 37,01%